Pomiary elektryczne

Elektryk dokonujący pomiaru

Przegląd instalacji elektrycznej

Regularne kontrole instalacji elektrycznych nie są tylko obowiązkiem narzuconym przez Prawo Budowlane. Przeprowadzenie pomiarów i sporządzenie protokołu zwalnia właściciela z odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub usterki instalacji.

Dlaczego trzeba wykonywać pomiary?
Po pierwsze dlatego, że musimy dostosować się do aktualnych przepisów Prawa budowlanego, m.in art.5 i art. 62.
Warto zaznaczyć, że wykonanie pomiarów, zwieńczonych protokołem odciąża właściciela z odpowiedzialności za ewentualne wypadki czy usterki instalacji.
Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, iż firmy ubezpieczeniowe wymagają eksploatowania budynku zgodnie z Prawem Budowlanym. Dlatego brak aktualnego protokołu z pomiarów może być podstawą do odrzucenia wniosku o wypłatę odszkodowania w wypadku ewentualnej usterki instalacji elektrycznej, spowodowanej pożarem czy uderzeniem pioruna.

YouTube

Zobacz krótki materiał dlaczego warto wykonać pomiary i jakie są konsekwencje braku przeglądu.

Elektryk przy skrzynce przyłączeniowej

Co wchodzi w skład pomiarów?


Zakres pomiarów, powinien składać się z następujących czynności:
– oględziny instalacji
– sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
– pomiar rezystancji izolacji
– sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej
– pomiary rezystancji uziemień
– sprawdzenie i przegląd instalacji fotowoltaicznej

Umów termin pomiarów

Kliknij i wybierz dogodny termin przeglądu Twojej instalacji elektrycznej

Opinie dla ubezpieczycieli

Ekspertyzy i opinie dla zakładów ubezpieczeń!

Jeśli uszkodził Ci się sprzęt lub w przypadku likwidacji szkody Zakład Ubezpieczeń poprosił o naprawę lub opinię w zakresie uszkodzeń sprzętu.
Zadzwoń, a my sporządzimy opinię, sprawdzimy zakres uszkodzeń oraz wycenimy naprawę.

+48 669 685 683
Scroll to Top